top of page

OFERTA DYDAKTYCZNA

Drogi Rodzicu!

Naszym celem jest, aby po czterech latach uczęszczania dziecka do naszego Przedszkola absolwent:

 • komunikował się w języku angielskim

 • był przygotowany do szkoły polsko- i anglojęzycznej skutecznie dążył do wytyczonego celu

 • współdziałał w atmosferze szacunku i życzliwości

 • był otwarty na zmiany

 • był ciekawy świata

 • był tolerancyjny wobec innych 

 • znał wartość zdrowego stylu życia i ekologii 

 • podchodził do zadań kreatywnie

 • miał poczucie własnej wartości i sprawczości

 • poszukiwał i rozwijał swoje pasje i zainteresowania

 

DWUJĘZYCZNOŚĆ – najwyższy priorytet naszego Przedszkola

 

Jesteś świadomym rodzicem, który już dziś myśli o przyszłości swojego dziecka?

Z pewnością wiesz, że znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie to nie tylko atut, ale wręcz konieczność.

My w pełni się z tym zgadzamy, dlatego program dwujęzyczności jest jednym z naszych priorytetów.

 

W naszym przedszkolu, język angielski jest “drugim językiem”, co oznacza, że przez cały dzień komunikujemy się z dziećmi w języku angielskim. Jednym z wychowawców, w każdej grupie przedszkolnej jest nauczyciel języka angielskiego. Poza nauczaniem spontanicznym, prowadzone są także zajęcia wykorzystujące nowoczesne metody nauki języka obcego (także autorskie) dostosowane do potrzeb dzieci. 

Treści nauczania są atrakcyjne i odpowiednio dobrane do grupy wiekowej i kompetencji językowych naszych przedszkolaków. Wykorzystujemy opowiadania, dialogi, piosenki, wierszyki, skecze, które są interesujące dla dziecka i skłaniają je do komunikowania się w obcym języku.

 

Od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim (immersja

językowa), który na równi z językiem polskim towarzyszy każdej czynności: posiłkom,spacerom, zabawom i odpoczynkowi.

Nauczyciele angliści mówią do dzieci wyłącznie w języku obcym,dzięki czemu dzieci przyswajają język angielski zupełnie naturalnie i często nieświadomie.

 

Najlepsze przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

Oferujemy naukę w zakresie obowiązującego programu nauczania przedszkolnego

i wczesnoszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W pracy stosujemy różne metody:

 • Metoda Glottodydaktyki

rozwijająca umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania

 • Metoda Czytania Globalnego

alternatywna propozycja edukacyjna dotycząca nauki czytania;

 • Metoda Dobrego Startu

   wg prof. dr hab. M. Bogdanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego,

metoda wprowadzająca w świat liter i zapobiegająca rozwojowi dysleksji;

 • Metoda Dziecięcej Matematyki

rozwijająca kompetencje matematyczne niezbędne do nauki przedmiotów ścisłych;

 • Metoda Marii Montessori

dzięki niej dziecko jest w centrum, rozwija swoją ciekawość, doświadcza podmiotowości i współpodmiotowości;

 • Zajęcia dostosowane do pięciu typów inteligencji

inteligencji językowej, inteligencji logiczno – matematycznej, inteligencji wizualno – przestrzennej, inteligencji muzycznej, inteligencji kinestetycznej, inteligencji interpersonalnej.

 

Dziecięcy savoir- vivre

Wychowanie w duchu pozytywnej dyscypliny, dzięki któremu nauczymy Twoje dziecko efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Twoje dziecko wzmocni poczucie własnej wartości,pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania,nauczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych:szacunku, dbania o innych,współpracy, empatii.

Życzliwość dla ludzi, wzgląd na otoczenie, uprzejmość,opanowanie to podstawy kulturalnego sposobu bycia,które kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia,dlatego dziecko już w wieku przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania,które obowiązują w danej grupie

i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany i przewidywalny.

PLAN DNIA

Powitanie  dzieci - twórcze gry i zabawy na początek dnia
7:00-9:00
Śniadanie
9:00-9:30
Zintegrowana działalność edukacyjna
9:30-11:00
II śniadanie
11:00-11:15
Zajęcia dydaktyczne
11:15-12:00
Zupa
12:00-12:30
Zabawy w ogrodzie
12:30-13:30
II danie
13:30-14:00
Prace plastyczne, eksperymenty, sensoryka
14:00-14:20
Podwieczorek
14:20-14:35
Gry i zabawy z wykorzystaniem tablic interaktywnych
14:35-17:00

ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ

Kliknij, aby pobrać

DOSTĘPNE PAKIETY

Najważniejsze informacje

To jest miejsce na opis pliku. Zwięźle opisz zawartość udostępnianego pliku i upewnij się, że podajesz swoje dane kontaktowe, aby odbiorcy mogli zwrócić się do Ciebie z dalszymi pytaniami i uwagami.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystko, co chcesz wiedzieć

To jest miejsce na opis pliku. Zwięźle opisz zawartość udostępnianego pliku i upewnij się, że podajesz swoje dane kontaktowe, aby odbiorcy mogli zwrócić się do Ciebie z dalszymi pytaniami i uwagami.

bottom of page